Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय

खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, जुम्ला

जुम्ला

प्रदेश सरकार
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय

खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, जुम्ला

जुम्ला

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन

© सर्वाधिकार सुरक्षित खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, जुम्ला

Supported By: PLGSP

Developed By: ProActive Developers